Pengertian Sejarah

pengertian sejarah

Pengertian Sejarah – Setiap orang pasti tahu apa itu sejarah. Sejarah menjadi hal penting yang patut diketahui oleh semua orang. Pengertian sejarah mengacu pada kejadian masa lampau yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan yang ditemukan. Secara berkesinambungan, sejarah akan berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Orang-orang di masa depan akan melihat saat … Read more